parallax layer

Project Gemeente Alkmaar door Cycle Media

Gemeente Alkmaar verzamelt ideeën via Facebook

In het kader van het Fietsplan wilde de gemeente Alkmaar de ideeën en voorstellen van haar inwoners verzamelen.

Samen met Cycle Media is de Facebookcampagne Ibike Alkmaar opgezet. Er is gekozen om hiervoor een aparte Ibike Alkmaar Facebookpagina op te zetten. Gedurende een periode van 6 weken zijn er 6 campagnes verspreid onder de inwoners van Alkmaar. Het  kaderplan Fietsbeleid heeft als missie het fietsklimaat in Alkmaar te verbeteren.

Resultaten campagne:

  • 150.000 (unieke) personen bereikt
  • 700 reacties verzameld
  • 200 website klikken
  • 1.500 likes op campagne
  • 7.000 acties op campagne
      Met ruim 700 reacties op de verschillende berichten is de campagne een groot succes te noemen. Met de ideeën en voorstellen van de bewoners bepaalt de gemeente Alkmaar het Fietsbeleid. Tegelijkertijd bevordert de gemeente op deze wijze ook de burgerparticipatie.
parallax layer