parallax layer

Project voor de gemeente Beverwijk door Cycle Media

Creëer en verhoog de respons op je enquête

In de gemeente Beverwijk wordt de populaire winkelstraat ‘De Breestraat’ heringericht. Bij het maken van keuzes wilde de gemeente ook de meningen van de inwoners horen. Om input vanuit de inwoners te verzamelen werd er besloten een enquête te houden. Deze enquête was te vinden op een speciale website van De Breestraat.

Via een Facebook campagne wilde de gemeente voor meer respons zorgen. Cycle Media die reeds partner van Beverwijk was heeft hiervoor een effectieve campagne ontwikkeld die gericht is op meer awareness en websitebezoeken.

Resultaten campagne:

    • 2.000 doorklikken naar de enquête
    • Zo’n 1.200 personen hebben de enquête ingevuld
    • 80 reacties op het Facebookbericht
        Met deze campagne heeft Cycle Media laten zien dat met een goede enquête alleen je er nog niet bent. Door een korte intensieve campagne heeft de gemeente veel respons gekregen op de enquête.  Dit komt de representativiteit ten goede.

 

 

parallax layer