parallax layer

Project gemeente Breda door Cycle Media

Breda laat mensen meebeslissen over het geld

Breda 2030 is de community waarin Bredanaars met elkaar praten over de toekomst. Op dit moment gaat het gesprek over Breda begroot; de online begroting. Breda Begroot is een experiment waarbij inwoners invloed kunnen uitoefenen op waar het geld van de gemeente naar toe gaat. Om meer awareness en engagement te creëren is er besloten tot een Facebookcampagne.

Gemeente Breda heeft ervoor gekozen om de campagne Breda Begroot eerst te voeren onder de inwoners van de wijken Prinsenbeek en Princenhage. Via geo-targeting hebben we vanuit de Facebook pagina Breda 2030 deze specifieke doelgroep weten te bereiken. Gedurende een periode van 8 weken is er campagne gevoerd onder de inwoners van deze wijken. Het doel was de awareness en de betrokkenheid over Breda Begroot te vergroten.  Daarnaast wilde de gemeente een discussie platform bieden voor de inwoners waarop zij hun meningen en ideeën konden delen.

Resultaten campagne:

  • 48.000 personen bereik
  • 1.300 website klikken
  • 604 ‘likes’ op campagneberichten
  • 71 deelacties
  • 65 reacties
  • 2.800 betrokken personen
    Via een effectieve campagne, gericht op uitsluitend de inwoners van bepaalde postcodegebieden heeft Breda een sterke pilot kunnen draaien voordat de stadsbrede campagne voor Breda Begroot wordt uitgerold.

 

parallax layer