parallax layer

Campagne Creatie

Wij ontwikkelen en optimaliseren jouw bedrijfspagina in de volgende stappen

Het effect van een campagne op social media varieert van gering succes tot wereldwijd succes. Een doordacht en goed uitgewerkt concept is hierop van grote invloed. En wanneer je als gemeente een reputatie kunt ontwikkelen waarin je goed communiceert met je doelgroepen, kun je met steeds meer vertrouwen je doelgroep aanspreken, overtuigen en zelfs beïnvloeden. Het fundament van je Campagne is het social media strategie plan. Hierin staat namelijk helder omschreven wat de invulling en doelstellingen zijn voor de jaarlijkse social media bestedingen. De prioriteiten die in dit plan zijn vastgelegd en de beschikbare campagnemiddelen bepalen hoeveel campagnes je gaat lanceren en hoe intensief deze campagnes worden gepromoot. De creatie van een goede social media campagne vindt plaats in 6 stappen:

Doelstellingen

Doelstellingen voor een campagne kunnen zijn: het campagne bereik, het aantal clicks en de hoeveelheid acties die ondernomen moeten worden. Ook de hoeveelheid geld die wordt betaald voor een transactie kan een doelstelling zijn.

Doelgroep

Hoe specifieker je je doelgroepen afbakent, des te effectiever de campagne. Zelfs als je ervoor kiest om een boodschap te communiceren die geldt voor alle burgers. Wil je bijvoorbeeld een campagne voeren gericht op ouderen, maak dan gebruik van bijpassend beeldmateriaal voor senioren en richt je segmentatie ook op deze leeftijdsgroep. Hetzelfde geldt voor een campagne die is ingericht ter bevordering van de verkoop van starterswoningen binnen een gemeente. Richt deze campagne juist op jonge gezinnen met kinderen.

Concept Ontwikkeling

Een goed concept vertelt de boodschap op een originele manier. Wanneer je een onverwachte wending kunt geven aan de manier waarop je je boodschap vertelt, en ook nog eens een gezonde dosis humor toevoegt, krijg je meer aandacht, respons en daarmee meer resultaat voor hetzelfde campagnebudget.

Creatie

De volgende stap is de uitwerking van het campagneconcept door middel van bijvoorbeeld illustratie, fotografie, 3D animatie of video. Cycle Media levert deze diensten voor een goede prijs en zeer professioneel. Zo weet je zeker dat een slimme strategie en een goed concept goed tot hun recht komen in de uitwerking van een campagne.

Media Planning

Door slimme planning van het mediabudget zorgt Cycle Media voor een optimaal presenterende Facebook campagne. Er zijn meerdere variabelen en keuzes waar rekening mee gehouden wordt, zoals in hoeveel segmenten de campagne wordt opgedeeld, de productiekosten per advertentie en de kosten per klik.

Campagne Evaluatie

Aan het eind van een campagne maakt Cycle Media een korte rapportage over de behaalde resultaten. Het voordeel van Facebook is dat de resultaten heel goed meetbaar zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld de variatie in betrokkenheid, het betaalde bereik en het organisch bereik bekijken. Ook kunnen we achterhalen welk campagnesegment succesvol is, en of dit ligt aan de inhoud van de publicatie of aan de targeting.
parallax layer

De beste en mooiste social media campagnes