parallax layer

Community Beheer

Bouw aan een betrokken, online community

Veel Nederlandse gemeenten beheren de social media communities nog niet altijd optimaal. Een gemiste kans, omdat je als gemeente in het midden van de discussie wilt blijven als het gaat over gemeentelijke onderwerpen. Vaak zijn gemeenten in de veronderstelling dat communitybeheer er wel even bij gedaan kan worden. In de praktijk blijkt echter dat het meer inhoudt dan alleen berichten plaatsen en vragen beantwoorden. Facebook is een visueel medium waar gebruikers vluchtig doorheen scrollen. Om aandacht te trekken zul je dus relevante en kwalitatieve content moeten plaatsen, die je door segmentatie en advertenties aan specifieke doelgroepen vertoont.  Cycle Media heeft jaren ervaring met het managen van gemeente communities. We weten waar de kansen liggen en hoe we een levendige community bouwen, maar ook wat de valkuilen kunnen zijn van ongecontroleerde discussies. Goed communitybeheer begint met deze vier uitgangspunten:

Formuleren van de gewenste online cultuur

Waar staat jouw gemeente voor? Wat zijn belangrijke kernwaarden bij je burgers? Hoeveel diversiteit bestaat er binnen de bevolkingsgroepen en wat zijn de verhoudingen tussen deze groepen? Wat zijn de meest constructieve thema’s om over te praten en welke uitingen verstoren de discussie? Door goed na te denken over deze onderwerpen creëert Cycle Media samen met gemeentes een duidelijke visie over waar de gemeentelijke social media community voor staat. Bepaal een kader, het doel en de doelgroep van de pagina. Daarnaast is het van belang om de tone of voice, dosering en diversiteit van de berichtgeving te bewaken.

Gedragsregels handhaven

De mensen van Cycle Media houden discussies binnen jouw gemeenteplatform nauwkeurig in de gaten, en zorgen dat er een duidelijke gedragscode wordt nageleefd. Wij voorkomen dat de pagina wordt gebruikt als schandpaal en zorgen  ervoor dat de community niet wordt gedomineerd door een klein groepje personen. Door samen met een gemeente actief bij het gesprek betrokken te zijn, zorgen we dat het gesprek zich kan verdiepen en niet enkel op de oppervlakte blijft.

Lanceren van discussie onderwerpen

Zorg, fusies, aanleg van nieuwe infrastructuur. Elke gemeente heeft onderwerpen die hoog op de agenda staan en die burgers het meeste bezighouden. In overleg met gemeenten bepalen we welke discussies we willen beginnen. Dit doen we door de inzet van creatieve content, die direct inspeelt op de belevingswereld van de doelgroep.Deze content wordt specifiek gericht op de ontvanger en versterkt met campagnebudget. Zo creëer je namelijk de kritische massa die je nodig hebt om een pagina levendig en actief te houden.
parallax layer

Weet wat er speelt