parallax layer

Social Media strategie voor publieke instellingen

Een doordachte strategie is de sleutel tot groei

Om een optimaal resultaat te behalen met je social media budget, is het verstandig om je te laten adviseren door een ervaren expert. De consultants van Cycle Media leggen helder uit welke keuzes je kunt maken om jouw doelstellingen te bereiken. Wie is bijvoorbeeld je doelgroep en hoe kun je ze het beste bereiken? Wat is de gewenste tone of voice? Nodig je ze uit om te participeren of wil je ze hoofdzakelijk informeren? Hoe structureer je jouw boodschap zodanig dat je de aandacht vangt en vasthoudt? Cycle Media verstrekt jaarlijks een strategisch adviesrapport waarin de resultaten uit het meetrapport worden vergeleken met de doelstellingen. Op basis van deze inzichten, implementeren we nieuwe verbeteringen in de Social Media Strategie, waarmee het fundament wordt gelegd voor de vormgeving van de campagnes in het nieuwe jaar . Het strategisch proces werkt als volgt:

Stap 1: Evaluatie Overleg met de Stakeholders

In het evaluatie overleg zit Cycle Media aan tafel met de communicatieadviseurs van de gemeente. De meetresultaten worden gepresenteerd en er worden conclusies getrokken over de effectiviteit van het huidige Social Media Beleid. De feedback vanuit de gemeente en de meningen die zijn ontstaan binnen de social media community worden uitvoerig besproken. Hierbij komen vragen naar voren zoals: Wat ging er goed? Wat kan er beter?

Step 2: Doelstelling en Strategie Sessie

Tijdens de Doelstelling en Strategie sessie stellen we de targets voor het nieuwe jaar op. Belangrijk is dat de doelen meetbaar zijn. Denk hierbij aan belangrijke variabelen als: het aantal volgers van je Facebookpagina, het wekelijks bereik van je campagnes, het organisch vs het betaalde bereik, de betrokkenheid van je community, hoeveel fans vs niet fans we bereikt hebben, en natuurlijk de herkomst van de bereikte/betrokken personen. In het tweede deel van deze meeting formuleren we concrete actiepunten om de doelstellingen te realiseren. De ervaring en deskundigheid van onze social media consultants zijn hierbij van grote waarde.

Stap 3: Presentatie Strategisch Adviesrapport

De plannen die zijn gemaakt in de Doelstelling en Strategie Sessie worden door Cycle Media gebundeld en verder uitgewerkt in het Strategisch Adviesrapport. In dit document wordt onder andere de doelgroepafbakening, de community, campagnedoelstellingen, budgettering en creatieve uitwerking verder aangescherpt. Tijdens de presentatie vragen we om feedback van de gemeente. Nadat consensus is bereikt over alle onderwerpen wordt het Strategisch Adviesrapport uitgewerkt tot het plan van aanpak voor het volgende jaar.

Stap 4: Presentatie Plan van Aanpak

Het plan van aanpak is een gedetailleerde omschrijving van de acties die het volgende jaar zullen worden uitgevoerd. In het plan staat een omschrijving van de campagnes, de gekozen abonnementsvorm, de aanvullende diensten, de planning en de beschikbare mankracht van Cycle Media en vanuit de gemeente.
parallax layer

Glashelder inzicht is de basis voor een succesvolle campagne