parallax layer

Social Media Training

Leer hoe je als gemeente succesvol omgaat met social media

Wil je als gemeente medewerker meer weten over de impact van social media? Cycle Media verzorgt social media trainingen voor gemeentelijke communicatieafdelingen, waarin heel helder wordt uitgelegd hoe social media werken, en hoe je social media succesvol kunt integreren in je communicatiebeleid. Deze training duurt een dagdeel en wordt standaard gegeven bij het afsluiten van een abonnement. Wij verzorgen twee verschillende trainingen: een introductietraining voor gemeenten die pas net met social media beginnen, en een gevorderde training voor gemeenten die al ruime ervaring hebben met het communiceren via Facebook. Belangrijke onderwerpen die we behandelen zijn:

De Opkomst van Social Media in Nederland

De training begint met een korte geschiedenis van social media in Nederland. Hoe verliep de groei? Welk effect hebben social media op burgers en vanaf welk moment werden social media pas echt relevant voor de communicatiemix? Ook lichten we een tip van de sluiter op over de ontwikkeling van Facebook in de de toekomst.

Waarom zijn Social Media een game changer?

Social media verhogen het rendement van je communicatie investeringen enorm. Waar je vroeger nog duizenden brieven moest schrijven en verwerken kun je nu een boodschap binnen een dag bedenken, produceren en verspreiden aan duizenden mensen, die heel specifiek kunnen worden afgebakend.

Hoe Passen Sociale Medi Binnen het Communicatiebeleid?

Wanneer je hebt besloten om de mogelijkheden van social media te gaan benutten, verandert er natuurlijk het een en ander in de manier waarop je een communicatieproces inricht. Wat is de interactie van social media met andere communicatie-uitingen? Hoe pas je het toe voor event-communicatie? Hoe pas je het toe op beleidsvorming? Al deze onderwerpen behandelen we pragmatisch aan de hand van praktijkvoorbeelden.

De Groei en Opbouw van een Online Community

Het opbouwen van een levendige online community is een lange termijn traject. Burgers zullen immers niet na één of twee berichten beginnen met communiceren via de gemeentepagina. Je zult als gemeente de vertrouwenspositie moeten winnen, voordat ze jouw community actief gaan gebruiken om gemeentezaken te bespreken

Het Nieuwe Communicatietraject (Gevorderde Training)

In onze gevorderde training leren gemeente medewerkers om een communicatietraject zodanig in te richten dat sociale media een maximaal resultaat hebben. De grootte en structuur van de huidige organisatie is daarbij van groot belang en Cycle Media stemt de training daarom ook heel concreet af op de behoefte van jouw gemeente.

Het Managen van Discussies en Issues (Gevorderde Training)

Het beheren van discussies en issues op jouw gemeentepagina vraagt om een specifieke set van vaardigheden, (zie Issue Management) In de gevorderde training krijg je als gemeentemedewerker duidelijk uitleg over de dynamiek van online discussies en de manieren waarop je deze discussies kunt bijsturen.
parallax layer

Is mijn gemeente toonaangevend in communicatie?