Notice: Undefined index: september in /home/cyclem1q/public_html/wp-content/themes/the-theme/functions.php on line 62

Waarom moeten we wat doen aan eenzaamheid?

Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. Het doet zich voor van jong tot oud. In het algemeen neemt het percentage eenzamen toe met het ouder worden, met name vanaf 75 jaar. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid. Na het bereiken van de 75-jarige leeftijd is de kans op eenzaamheid groter bij een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen zoals het overlijden van de partner, overlijden van leeftijdsgenoten en het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid (van Tilburg, 2007; Jylhä, 2004). Eenzaamheid komt in alle lagen van de bevolking voor, ook onder jongeren. Ook onder laagopgeleiden komt eenzaamheid meer voor. Van de laagopgeleiden boven de 19 jaar voelt 63% zich eenzaam, ten opzichte van 36% van de hoogopgeleiden. De verschillen gelden zowel voor emotionele eenzaamheid als voor sociale eenzaamheid. Eenzaamheid is vastgesteld met de eenzaamheidsschaal.

Wat doen gemeenten nu?

Veel gemeenten zetten zich in tegen eenzaamheid, vaak in het kader van het actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’.  Zo smeden gemeenten lokale coalities waarin zij plannen maken rondom eenzaamheidsbestrijding. Ook betrekken gemeenten tal van organisaties, zoals buurthuizen, sportverenigingen, supermarkten, welzijnsorganisaties etc. Dit gebeurt mede met financiële ondersteuning vanuit de Rijksoverheid

Gemeente Den Haag zet zich al uitgebreid in om de ruim 200.000 eenzame Hagenaars in de gemeente een handje te helpen. Wethouder Kavita Parbhudayal (VVD, zorg) zette een actieplan in tegen eenzaamheid. Voor de aanpak van eenzaamheid werd 2,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast zet Den Haag zich samen met Albert Heijn in om medewerkers te trainen in het herkennen van eenzaamheid. Elke vestiging in de gemeente heeft inmiddels een medewerker die eenzaamheid goed weet te herkennen en hier ook op in kan spelen. De supermarkt wil daarmee ook ‘een goede buur’ zijn en klanten kunnen helpen als dat nodig is!

Ook de gemeente Appingedam zet zich in tegen eenzaamheid. In de gemeente wonen veel ouderen, wat betekent dat hier veel mensen het risico lopen om zich eenzaam te voelen. Om deze eenzaamheid tegen te gaan riep de gemeente twee jaar geleden de Damster coalitie tegen eenzaamheid in het leven. 84 organisaties hebben zich erbij aangesloten en elk een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor het signaleren van eenzaamheid. Deze functionaris kan hiervan een melding maken bij de Zorgbalie, waarna iemand van het gemeentelijke ‘Er-op-af-team’ aanbelt bij het eenzame persoon.

Wat zijn de valkuilen?

‘Niet iedere eenzame is hetzelfde’

Eenzaamheid kent verschillende oorzaken en vormen. Tel daarbij de diversiteit van de doelgroep bij op en je hebt een uiterst complex probleem. Een jongere kan zich bijvoorbeeld eenzaam voelen vanwege de hoge studiedruk en gebrek aan tijd voor een sociaal leven, maar het kan ook te maken hebben met het ‘jezelf niet thuis voelen’ op de plek waar je woont. Een oudere in de stad kan zich ondanks de grote hoeveelheid mensen en sociale voorzieningen toch eenzaam voelen. Daarnaast is er ook een groep eenzamen die écht in een sociaal isolement leeft en geen hulp zoekt of wilt – ook wel bekend als de zorgweigeraars. Wat voor aanbod je daar ook tegenover zet, zij zullen er zelden tot nooit op ingaan. Door een ongunstige samenloop van omstandigheden of psychische problemen zijn zij vaak al jaren eenzaam. Deze mensen leven in een vicieuze cirkel. Los van dat ze zich eenzaam voelen, vertonen ze ook eenzaam gedrag, zoals thuis blijven. Hierdoor verergert het probleem. Deze groep mensen heeft eerder baat bij één-op-één hulp dan een leuke ‘doe mee’-actie. Zij komen daar niet op af. Dat beaamt ook Ahmed el Aslouni, programmamanager bij de gemeente Amsterdam.

“Er worden genoeg activiteiten georganiseerd, zo was er laatst een themadag in een bibliotheek van Amsterdam, de echte eenzame komt daar niet op af.”

Geen generieke aanpak, maar een creatieve multidimensionale aanpak

Dat er momenteel veel aandacht is voor eenzaamheid is positief, maar de piek aan acties in de maanden september en oktober is niet genoeg. Laat staan dat een generieke campagne nooit alle lagen van de eenzame doelgroep kan aanspreken. Daarnaast is het eenzaamheidsbeleid bij veel gemeenten verouderd. De concludeert ook de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in de verkenning ‘De vele kanten van eenzaamheid’

Verder concludeert de RVS ook dat eenzaamheid in alle levensfasen voorkomt.  De RVS maakt onderscheid van mensen die eenzaamheid als ongewenst ervaren en eenzaamheid in de betekenis van alleen zijn. Dat laatste komt veel voor in een tijd waarin we steeds vaker met elkaar in contact staan o.a. door social media. Er zijn veel verschillende lagen binnen de bevolking die eenzaamheid ervaren, wat ervoor zorgt dat een universeel beleid lastig te hanteren is. Door de diversiteit en complexiteit bereik je namelijk niet de mensen die het betreft. Door het taboe op eenzaamheid zullen zij zich niet aangesproken voelen tot sociale initiatieven. Iedere laag heeft een eigen punt van identificatie nodig, bijvoorbeeld een persona in een online- of offline campagne.

Wat kan de gemeente nu doen?

Begin oktober is de Week tegen Eenzaamheid, wat een kans biedt om eenzaamheid onder de aandacht te brengen en om het gesprek over eenzaamheid op gang te brengen. De Week tegen Eenzaamheid is een mooi opstapje, maar om eenzaamheid echt tegen te gaan dien je hier het hele jaar door aandacht aan te besteden.

1. Bied activiteiten aan op de gemeentelijke website

Begin met het aanbieden van georganiseerde activiteiten in de gemeente op een aparte pagina op de gemeentelijke website. Zorg dat de website makkelijk toegankelijk is. Enkele voorbeelden van websites waar het aanbod wordt gecommuniceerd zijn Startpunt Wageningen en de Beverwijkwijzer.

2. Toon je gemeentelijke activiteiten op social media

Houd rekening met het feit dat men niet drie keer per dag op een gemeentelijke website komt, maar wel op social media. Zorg dus dat deze twee middelen elkaar versterken en begeleid mensen via social media naar de informatie op de website. Breng activiteiten onder de aandacht via een social media campagne. Hiermee bereik je zo veel mogelijk mensen in de gemeente, zowel eenzaam als niet eenzaam. Zo spoor je ook mensen aan om actie te ondernemen die zelf niet eenzaam zijn, maar wel een eenzaam iemand kennen

 

Vandaag begint de Week tegen Eenzaamheid. Voel jij je wel eens eenzaam?

Bekijk hier allerlei activiteiten waar je in contact kunt komen met anderen: https://www.meewering.nl/actueel/agenda/week-tegen-eenzaamheid-2018/

Geplaatst door Gemeente Alkmaar op Donderdag 27 september 2018


3. Frame je campagne niet negatief, maar positief

Eenzaamheid is een zwaar woord. Voor velen een taboe, waar ze liever niet mee te koop lopen. Veel gemeenten kiezen er in hun campagne dan ook voor om het woord eenzaamheid te vermijden. Zij gaan op zoek naar een positieve framing, zoals: ‘samen meedoen’ of ‘kom erbij’.

4. Informeer mensen 

Informeer mensen over wat zij zelf kunnen doen tegen hun eenzaamheid. Geef bijvoorbeeld op een educatieve manier tips over het leggen van nieuwe contacten en geef advies over het omgaan met het gevoel van eenzaamheid. Dit kan door middel van flyers en posters, maar ook zeker via social media! Zorg dat je genoeg praktische informatie, weetjes en tips op de website hebt en dat dit makkelijk vindbaar is.

5. Bedenk goed wie je aan wilt spreken

Eenzaamheid komt bij zowel jongeren als ouderen voor, dus pas de gemeentelijke communicatie vooral aan aan de verschillende doelgroepen! Zo kwam Nadï met het initiatief #eenzamejongeren en #maatjegezocht op Twitter om eenzaamheid onder jongeren aan te kaarten.

6. Vraag het aan je inwoners 

Door simpelweg aan je inwoners te vragen of zij een eenzaam iemand kennen of zelf eenzaam zijn zul je gegarandeerd reacties krijgen. Dit opent ook het gesprek en geeft automatisch aandacht aan het thema. Wat kunnen ze doen om zo iemand te helpen? En wat vinden ze van gemeentelijke voorzieningen – als ze deze al kennen?

7. Zorg dat mensen in staat zijn om eenzaamheid te herkennen

Organiseer workshops voor sociale wijkteams en vrijwilligers waarin ze tips krijgen over ‘hoe eenzaamheid te signaleren en hoe ze kunnen helpen’.

8. Zoek en deel succesverhalen uit andere gemeenten

Veel gemeenten gaan voor een eigen aanpak. Zoek het internet en social media af naar goede voorbeelden en win informatie in om eenzaamheid zo goed mogelijk aan te kaarten en tegen te gaan. 

9. Ga aan de slag met ‘buddies’

In zowel Friesland als Groningen, Zwolle en Utrecht wordt bijvoorbeeld al veel gewerkt met studenten die bij ouderen gaan inwonen. Op deze manier wordt eenzaamheid tegengegaan en wordt het probleem van studentenhuisvesting aangepakt!

10. Vind de juiste manier om in gesprek te gaan met eenzame inwoners

Ga het gesprek aan met mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te worden, maar label het niet als ‘een gesprek over eenzaamheid’. Kijk naar andere beleidsthema’s zoals wonen en sport. Daar liggen kansen. Door het gesprek aan te gaan krijg je meer kennis over hoe je eenzaamheid beter kunt aanpakken.

Inspiratie nodig? Wij zochten alvast naar wat voorbeelden van andere gemeenten.

Emmen is de eerste gemeente die De Ouderenlijn subsidieert en actief inzet. Senioren kunnen door middel van de telefoonlijn gratis en gemakkelijk met elkaar in contact komen. Voor een praatje met iemand die meestal in hetzelfde postcodegebied woont. Op bepaalde ‘favorietendagen’ kunnen bellers die een klik voelen tijdens het gesprek, elkaar ontmoeten. In de gemeente brengen huisartsen en welzijnsorganisaties de telefoonlijn onder de aandacht.

Gemeente Rotterdam is in aanloop naar De Week tegen Eenzaamheid van 2017 gestart met de Campagne ‘Rotterdammers laten elkaar niet alleen. Hiermee riep zij inwoners op om oog te hebben voor en een helpende hand te bieden aan mensen in hun omgeving. Meerdere gemeenten, zoals Amersfoort, Apeldoorn en Groningen, deden dat jaar op 1 oktober mee aan de ‘Grootouderdag’. Met diverse activiteiten wilden zij het contact en de communicatie tussen grootouders en kleinkinderen bevorderen.

Gemeente Dordrecht heeft ook een lange lijst met activiteiten voor eenzame ouderen. Ze proberen hiermee ook samen koken en eten in de wijk op de agenda te zetten. Op deze manier kunnen mensen op laagdrempelige plekken samenkomen om gezond te eten, anderen te ontmoeten en iets voor de wijk te doen. Leerlingen uit het basisonderwijs doen ook beweegactiviteiten in verpleeghuizen en er worden buitensporten georganiseerd, maar ook wordt er hulp geboden bij digitale activiteiten.

Ook is er door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een campagne tegen zomereenzaamheid opgezet. Voor ouderen worden er leuke activiteiten gepland, van fietstochten tot busritten.

Ook Gemeente Beverwijk zet zich in om eenzame mensen te herkennen en te helpen. Met het initiatief Buur, hoe is het met u?  zorgen zij ervoor dat buurtbewoners in de gaten houden hoe het met hun buren gaat en of zij iemand kunnen helpen op het moment dat het niet goed gaat met iemand.

Hoe weet je dat het werkt?

Hoe weet je dat alle inspanningen vruchten afwerpen? Simpel: onderzoek het! Een flitspeiling verspreid via social media is ideaal, zo bereik je al gauw honderden tot duizenden mensen. Je komt er achter wie zich eenzaam voelt en waarom. Even belangrijk: je komt er ook achter of mensen die een eenzame kennen weten hoe ze diegene moeten helpen (handelingsperspectief). En of voorzieningen tegen eenzaamheid bekend en gewaardeerd zijn. Uit deze peiling die we samen met jou uitvoeren, krijg je tal van handelingsperspectieven. Onmisbaar voor elke voortgangsnotitie en volgende beleidsstappen! 

Begin vandaag nog

Weet je niet precies waar je moet beginnen? Wij bieden een gratis uiting aan voor de Week tegen de Eenzaamheid die je kunt plaatsen op je social media kanalen. Vul het formulier hieronder in en je ontvangt de gratis uiting in je mailbox!


Mila te Slaa

Mila houdt zich bezig met het ontwikkelen van campagnes, het schrijven van blogs en het uitvoeren van onderzoek voor Cycle Media. Mila ontwikkelt in haar vrije tijd graag haar kennis over wijn, film en kunst. Ook heeft zij een voorliefde voor muziek uit de jaren tachtig.

Bel mij terug

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Blog

Gerelateerde artikelen

Blog
Emoji’s in overheidscommunicatie: hoe zet je ze op de juiste manier in? 🤔

Wanneer gebruik je ze wel of niet? Wat voegen ze toe aan je communicatie?

Lees meer
Blog
Hoe breng je het lokale sportaanbod dichterbij je inwoners?

Wat hebben sport, eenzaamheid en verenigingen met elkaar gemeen?

Lees meer
Blog
De mobiele newsroom van Beverwijk

We horen steeds vaker over newsrooms, maar wat kun je er eigenlijk mee?

Lees meer