Notice: Undefined index: juli in /home/cyclem1q/public_html/wp-content/themes/the-theme/functions.php on line 62

Een flitspeiling is een korte enquête die je binnen een week laat zien wat inwoners denken en vinden over een bepaald project, evenement, voorziening of maatregel. Hieronder nemen we nemen je in 9 stappen mee in het opzetten en uitvoeren van een flitspeiling waarmee je iedereen bereikt. Specifiek voor gemeenten.

 1. Bepaal het doel

De participatieladder kent drie treden: informeren, consulteren en co-creëren. 

De meeste overheden willen inwoners consulteren. Ze willen bijvoorbeeld weten wat mensen vinden van een voorziening of van een nieuwe maatregel. Regelmatig betreft het een gedragsverandering en willen ze weten wat de huidige kennis, houding en gedrag van inwoners zijn. Op basis daarvan worden beleid en communicatie onderbouwd.

Zo heeft een peiling verschillende doelen:

 •     Meting draagvlak voor nieuwe maatregel
 •     Gestructureerde meting van kennis, houding & gedrag
 •     Inzicht in beleving dilemma’s en keuzes
 •     Inzicht in beleving knelpunten in de praktijk & ideeën
 •     Inzicht in topics waar bestuur als eerste aan moet werken
 •     Meting bekendheid & waardering bestuur(ders)
 •     Nevendoel: waardering voor open, laagdrempelige en innovatieve manier van mensen betrekken
 •     Nevendoel: meer volgers en geïnteresseerden 
 1. Bepaal de doelgroep

Wil je een open benadering waarbij iedereen kan meedenken over een nieuwe maatregel of voorziening? Dan is een flitspeiling via social media & lokale nieuwssites dé aangewezen weg. Veel overheden zetten de flitspeiling uit onder inwoners vanaf 18 jaar. Maar wat doe je als de doelgroep gerichter is, zoals bij jongerenparticipatie of langer thuis blijven wonen voor ouderen? Dit vraagt om een specifieke verspreiding. Via social media kanalen is het mogelijk om gericht te targetten zodat je zeker weet dat je flitspeiling enkel vertoont wordt aan die personen waarvoor het relevant is.

 1. Bepaal deadline voor de uitkomsten

Wanneer wil je de uitkomsten in het college presenteren en naar de raad sturen? Tel vervolgens twee weken terug. Die tijd benut je om de vragenlijst te maken, respondenten te trekken en de uitkomsten te analyseren.

 1. Maak de vragenlijst

Dit lijkt een makkie, maar dat is het niet! De vragenlijst moet ten eerste kort zijn: wij adviseren maximaal 10 vragen te stellen aan de inwoners. Dit houdt de flitspeiling beknopt en overzichtelijk. Ten tweede moet de vragenlijst een heldere verhaallijn bevatten. Het moet het voor de inwoner duidelijk zijn waarvoor hun antwoorden en meningen gevraagd worden. De vragen moeten een open karakter hebben, vanaf de vraag of ze achter een maatregel staan tot en met de vraag waarin ze worden gevraagd of ze de resultaten van de enquête willen ontvangen. Haal je voordeel door gebruik te maken van ‘standaard’ vragenlijsten over bepaalde thema’s.

 1. Neem controlevragen op om ‘scheefheden’ eruit te vissen

Elke peiling heeft er last van: bepaald groepen zijn oververtegenwoordigd of ondervertegenwoordigd. Er zitten bijvoorbeeld meer ouderen dan jongeren in de peiling, of meer ‘overheidsbetrokkenen’ dan anderen. Neem daarom op zijn minst controlevragen op over a) geslacht, b) leeftijdscategorie en c) betrokkenheid bij de overheid. Hier zijn ook populatiegegevens voor aanwezig, zodat je altijd kan corrigeren op scheefheden.

 1. Trek voldoende advertentiebudget uit

Een flitspeiling moet minimaal door 1.000 mensen worden ingevuld om een representatief beeld te kunnen krijgen. Met een advertentie via Facebook & Instagram krijgen duizenden mensen de peiling te zien. Vanzelfsprekend zullen niet alle mensen naar wie je de enquête verstuurt deze ook daadwerkelijk invullen. Op basis van ervaring, door tientallen flitspeilingen die wij hebben uitgezet, adviseren wij een advertentiebudget tussen de € 200 en € 1.000 in te zetten op de social media kanalen naar keuze. Voor een bereik van 20.000-50.000 mensen bijvoorbeeld, heb je toch al gauw een advertentiebudget nodig van €500. Zo weet je zeker dat je de juiste mensen die zich ook aangetrokken zullen voelen om de flitspeiling in te vullen. Zo ‘verspil’ je geen budget.

Voor algemeen gangbare thema’s zoals vuurwerk, afval of parkeren is een advertentiebedrag van € 250 vaak voldoende. Maar voor iets minder gangbare onderwerpen, zal de investering hoger moeten liggen. Voor een thema als energietransitie bijvoorbeeld, moet je denken aan een bedrag tussen de € 600 en € 1.000 weten wij uit ervaring. Dat helpt de 1.000 respondenten binnen te krijgen.

 1. Maak, start en stop advertentie

De advertentie op Facebook en Instagram bestaat uit enkele onderdelen die belangrijk zijn voor het aantal doorklikken en de uitkomst van de flitspeiling. Zo is er de tekst, afbeelding, de koptitel en eventueel de call-to-action knop. De tekst legt kort uit waar je de hulp van inwoners voor zoekt en wat men grofweg kan verwachten aan thema’s en vragen. Schrijf deze tekst zo dat de doelgroep zich aangetrokken (en gehoord) voelt om de flitspeiling in te vullen. De afbeelding moet slaan op het thema in  kwestie en mag de uitkomsten niet teveel beïnvloeden. Met de knop en de koptitel kun je doelgroep over de streep trekken om te klikken!

 1. Laat groepsanalyses maken

Als je mensen vraagt of ze man of vrouw zijn en in welke leeftijdsgroep ze vallen, is dat niet alleen handig om scheefheden te corrigeren. Deze vragen helpen ook om uit te zoeken of bepaalde groepen meer of juist minder bereid zijn om een maatregel of gedragsverandering te accepteren, en waarom. Zo zijn vrouwen bijvoorbeeld meer bereid om tegels in de tuin te vervangen door groen dan mannen. Mannen zijn ook lastiger te bewegen tot vuurwerkvrije zones – behalve als ze ouder zijn, dan groeit de bereidheid. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van uitkomsten uit flitspeilingen die gedragsverandering van bepaalde groepen bevestigt. Hetzelfde geldt voor bepaalde wijken. Zo zijn er tal van demografische kenmerken die van invloed zijn op kennis, houding en gedrag van mensen. Noodzakelijk en handig om te weten.

 1. Koppel uitkomsten terug

Laat de invuller van de enquête ook weten wat er met zijn of haar reactie gebeurd. Bijvoorbeeld door op dezelfde kanalen aan te geven a) wanneer je de uitkomsten verwacht, b) daarna: wat die uitkomsten zijn en c) dan: wat de gemeente met de uitkomsten gaat doen en wanneer dat bekend zal worden. 

 1. Doe na de nulmeting nog een peiling om voortgang te meten

Wil je weten of de houding, de kennis of het gedrag van inwoners ook daadwerkelijk is veranderd na invoering van de nieuwe maatregel? Houd dan na een jaar een nieuwe peiling om de impact te meten. Zo blijf je de vinger aan de pols houden en maak je voortgang zichtbaar voor je inwoners.

Heb jij ervaring met het betrekken van unusual suspects? Of heb jij zelf wel eens een flitspeiling uitgezet via social media? We zijn benieuwd naar jouw ervaring. Laat deze vooral achter in de reacties!

Irfan Fiets

Irfan is eigenaar van Cycle Media. Hij is sparringpartner voor diverse campagnes van overheden. Hij gelooft in de kracht van online media en zet dit in om o.a. de relatie tussen overheid en inwoner te verbeteren. Langdurige en goede relaties met de klant vindt hij belangrijk. In zijn vrije tijd is hij een fanatieke squasher.

Bel mij terug

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Blog

Gerelateerde artikelen

Tips & Tricks
7 tips voor gemeenten op Facebook

Als gemeente is het steeds belangrijker om duidelijk aanwezig te zijn op social media. Ruim 11 miljoen Nederlanders bevinden zich op Facebook, wat het één van de interessantste platformen maakt voor jouw gemeente!

Lees meer
Blog
Burgemeesters, zo kom je echt in verbinding met je inwoners

Social media zijn niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. De jongere...

Lees meer
Blog
Gemeenten, zo betrek je met Facebook inwoners bij je project

De stadskrant is voor veel gemeenten en andere overheden een oud en vertrouwd kanaal...

Lees meer