Notice: Undefined index: juli in /home/cyclem1q/public_html/wp-content/themes/the-theme/functions.php on line 62

Stemleeftijd naar 16?

De politieke betrokkenheid onder jongeren in Nederland is op dit moment laag vergeleken met andere landen die op Nederland lijken. Slechts vier op de tien jongeren in Nederland geeft aan tamelijk tot zeer geïnteresseerd te zijn in politiek, dat is minder dan de vijf op tien geïnteresseerden in oudere leeftijdsgroepen.  

Om de politieke betrokkenheid onder jongeren te verhogen, adviseerde de Raad voor het Openbaar Bestuur om de stemgerechtigde leeftijd te verlagen van achttien naar zestien jaar. Maar wat vindt Nederland hiervan?

Voor de Raad voor het Openbaar Bestuur draaide Cycle Media een campagne op Facebook en Instagram. We hebben via deze kanalen video’s ingezet waarin niet alleen jongeren, maar ook volwassenen en ouderen werden gevraagd of zij het eens waren met de verlaging van de stemleeftijd naar zestien jaar. Daarnaast kregen jongeren de kans om een blog of vlog in te sturen waarin zij vertelden wat ze van het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur vonden, maar iedereen kon ook onder de berichten zelf laten weten wat hij of zij ervan vond. Eén ding was duidelijk: de meningen waren sterk verdeeld! Na een maand lang social media in te zetten om jongeren te bereiken, was het tijd voor de volgende stap: de eindpresentatie. 

Ik was bij deze eindpresentatie aanwezig. De resultaten van de online campagne en andere evenementen die de Raad voor het Openbaar Bestuur had gehouden werden allemaal voor een laatste keer op een rijtje gezet, maar dit keer met het verdeelde publiek in de zaal.

De discussie werd op deze manier verplaatst van online naar offline, waarbij ook meerdere mensen uit het publiek de kans kregen om hun argumenten voor of tegen te delen met de rest.

 

Waarom niet?

Eén van de meest gebruikte argumenten dat ik naar voren hoorde komen tegen het advies is dat zestienjarigen nog niet klaar zouden zijn om te stemmen. Ze zouden onvolwassen zijn en nog niet in staat zijn om beslissingen over hun toekomst te maken. Bovendien sprak in de zaal een oudere vrouw haar zorgen uit over wat de stemmen van jongeren zouden betekenen voor mensen uit haar leeftijdsgroep. Ze was bang dat zij de dupe zouden zijn van de impulsiviteit en het egoïsme van de jongeren die zouden stemmen in hun eigen belang.

Impulsiviteit is een vaker genoemd argument. Veel mensen geven ook aan bang te zijn dat jongeren makkelijk te beïnvloeden zijn door hun groepsgenoten, wat uiteindelijk ook hun politieke keuze kan vormen, zeker als ze niet over genoeg politieke kennis beschikken. 

Mensen waren bezorgd om de politieke kennis van jongeren. Ze krijgen pas laat op school vakken als Maatschappijleer, waardoor hun politieke ontwikkeling pas op zestien- of zeventienjarige leeftijd wordt gestimuleerd door het onderwijs. Veel mensen vinden dit te laat: als jongeren al kunnen stemmen voordat ze voldoende weten over politiek, zijn ze bang dat ze radicaal en impulsief zullen stemmen. 

Waarom wel?

Veel mensen in de zaal waren het er ook wél mee eens. Zo vonden veel mensen dat het juist belangrijk was om zestien- en zeventienjarigen een stem te geven, omdat zij ook hun belangen uit moeten spreken. Een argument dat daarop aansloot was dat een grotere groep stemgerechtigde jongeren zou compenseren voor het grote aantal stemmen van babyboomers. Hiermee wordt de representatie van jongeren in onder andere de Tweede Kamer beter doorgevoerd.

Meerdere jongeren gaven aan juist wél politiek betrokken te zijn en het frustrerend te vinden dat ze nu geen inspraak hadden bij de verkiezingen. Elf jongeren leverden tijdens de campagne een bijdrage in de vorm van een blog en een vlog. Twee van deze jongeren, de beste blog en de beste vlog, presenteerden hun standpunten in de Oude Zaal. De eerste winnares gaf in haar blog aan al vanaf jonge leeftijd interesse te hebben in politiek en het frustrerend te vinden dat ze daar niks mee kon, zeker aangezien het ook haar eigen toekomst betrof. De tweede winnares gaf aan het oneerlijk te vinden dat zij met haar leeftijdsgenoten buiten werd gesloten omdat andere mensen het gevoel hadden dat ze niet capabel genoeg waren om te stemmen. Hiernaast duidden ze ook op het gebrek aan representatie voor jongeren.

Conclusie

Het lijkt mij geen gek idee om zestien- en zeventienjarigen stemrecht te geven, maar de voorbereidingen daarvoor dienen naar mijn mening nog getroffen te worden. Het onderwijs moet zich daarin voornamelijk aanpassen: middelbare scholieren dienen eerder vakken als Maatschappijleer te krijgen om zich voor te bereiden op het stemmen. Bovendien moeten de vakken zich inhoudelijk aanpassen om zoveel mogelijk informatie over het huidige politieke landschap te geven. Zonder voldoende informatie over politiek lopen de minder politiek betrokken jongeren al snel het risico dat ze misschien helemaal niet stemmen of stemmen op een partij waar zij eigenlijk niet achter staan. De meest genoemde tegenargumenten zijn het gebrek aan kennis, het gebrek aan interesse in politiek en de beïnvloedbaarheid van jongeren. Dit zijn drie punten die naar mijn mening allemaal kunnen worden verholpen door middel van onderwijs: inhoudelijke vakken die niet alleen de interesse in politiek aanwakkeren, maar ook jongeren de juiste handvatten geven om een goed overwogen stem uit te brengen. 

Daarnaast lijkt het bijna alsof de tegenstanders van de verlaging vergeten dat het niet alleen zestien- en zeventienjarigen zijn die mogen stemmen, maar ook de rest die daarboven valt. Ze maken dus slechts een klein deel uit van de stemgerechtigden, maar dat maakt ze niet minder belangrijk. 

Mila te Slaa

Mila houdt zich bezig met het ontwikkelen van campagnes, het schrijven van blogs en het uitvoeren van onderzoek voor Cycle Media. Mila ontwikkelt in haar vrije tijd graag haar kennis over wijn, film en kunst. Ook heeft zij een voorliefde voor muziek uit de jaren tachtig.

Bel mij terug

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

Blog

Gerelateerde artikelen

Blog
Hoe breng je het lokale sportaanbod dichterbij je inwoners?

Wat hebben sport, eenzaamheid en verenigingen met elkaar gemeen?

Lees meer
Blog
Eenzaamheid en de rol van de gemeente

Wat kan de gemeente betekenen voor eenzame mensen? Pak je kans tijdens de Week tegen Eenzaamheid!

Lees meer
Blog
Hoe versterk je de positie van de raad in de (digitale) samenleving?

In dit artikel gaan we dieper in op de uitdagingen waar gemeenteraden en griffies tegenaan lopen bij raadscommunicatie via sociale media.

Lees meer